صلاحیت های ICF برای تیم کوچینگ چیست؟

صلاحیت های ICF برای تیم کوچینگ چیست؟

 

 

بدون مقدمه ی اضافی، حتما همه میدونین که این روزها، برای موفقیت و رشد در هر سازمان و کسب و کاری، عملکرد و بهره وری تیم ها اهمیت بالایی داره.

 

enlightenedموفقیت  و رشد پایدار = عملکرد تیمی موثر

 

 

اما "تیم" دقیقا یعنی چی؟
برعکس تصور، در اکثر مواقع، افراد گروه را با تیم یکسان در نظر می گیرند که باعث هدر رفتن زمان و سرمایه بابت استراتژی های اشتباه می شود.
برای صرف مناسب ترین هزینه ابتدا لازم است مطمئن باشید که تیم را با گروه، یکسان در نظر نگرفته اید.

 

تفاوت تیم و گروه

تیم

گروه

مجموعه ای از افراد که با یکدیگر برای رسیدن به یک هدفی مشترک جمعی کار میکنند.

مجموعه ای از افراد که در کنار یکدیگر برای یک موضوع مشترک اما برای اهداف مختلف فردی کار میکنند.

در تیم تاثیر افراد بر یکدیگر زیاد است مثل ارکست سمفونیک که ساز هر فرد بر آهنگ کلی اثرگذار است.

در گروه، میزان تاثیر افراد روی یکدیگر کم است زیرا هر فرد اهداف شخصی خود را دارد.

نقش ها معمولا مکمل هم هستند و بر هم اثر گذارند.

نقش افراد معمولا تاثیر کمی بر یکدیگر دارد.

مثال: تیم فروش

مثال :کارمندانی از دپارتمان های مختلف سازمان که در یک وبینار آموزشی مدیریت زمان شرکت کرده اند.

 

 

چرا به تیم نیاز دارید؟


1-   تیم  تنوع تخصص، مهارت ها و توانمندی را که لازمه ی رسیدن به اهداف بزرگ  و رشد پایدار است، فرآهم میکند. یک فرد به تنهایی، در دنیای پر سرعت امروز، زمان و انرژی لازم برای رسیدن به همه اهداف را ندارد.
2-    تنوع یکی از موارد مهم در نوآوری و همچنین در خلاقیت برای حل مسئله (عامل مهم برای رشد) است که تیم موثر به ذات خود (تنوع) آن را دارد.
3-   خلاقیت
4-  هم افزایی synergy  2 X 2 = 10
5-  افزایش بهره وری از طریق تقسیم وظایف بر اساس توانمندی و تخصص هر فرد در تیم که موجب کسب بهترین نتایج میشود.
6- بهبود قدرت تصمیم گیری و غیره.

 

چگونه عملکرد تیمی ناموثر موجب خسارت می شود؟
1-  ارتباطات ناموثر و غیر شفاف بین اعضای تیم که باعث اشتباهات تیمی و کاهش بهره وری می شود.
2-  تعارضات و تنش های میان اعضای تیم که انرژی، تعامل و عملکرد افراد را تحت الشعاع قرار میدهد.
3-  روحیه پایین تیمی: وقتی افراد موفقیت تیم را موفقیت خود ندانند، میتواند باعث بروز مشکلات مختلف و تاثیر منفی بر عملکرد، انگیزه، مسئولیت پذیری و عملکرد کلی شوند.
4-  سایر عوامل پنهان.

 

بنابراین برای موفقیت و رشد پایدار به تیم احتیاج است. اگر تیم همکاری و عمکلرد موثری داشته باشد، پله های رشد میتواند بی نهایت شود و از سوی دیگر اگر تیم همکاری و عملکرد موثری نداشته باشد، دچار معلولیت سازمانی و در نهایت مرگ کسب و کار/ سازمان می شود.

 

تیم مانند چرخ دنده های ماشین است که در صورت مشکل مدوام، به زودی باعث خرابی کل ماشین  می شود. به همین دلیل است که به طور مداوم، سرمایه گذاری های مختلف در حوزه ی توسعه تیم بیشتر می شود. یکی از مهم ترین موارد در چتر توسعه تیم، حوزه ی تیم کوچینگ است. 

 

 

 

تیم کوچینگ در چه مواردی موثر است؟

 • هویت تیمی 
 •  اعتماد و همبستگی در تیم
 • مسئولیت پذیری اعضای تیم
 • کاوش عمیق دینامیک پیچیده تیمی و عوامل موثر بر آن
 • عوامل مهم پنهان موثر بر عملکرد تیم
 • تاثیر هر فرد بر تیم
 • ابزارهای انعکاس به تیم
 • تعارض یابی و کمک به حل تعارضات 
 • برنامه های عملیاتی و توسعه برای اهداف
 • رشد پایدار تیم
 • و غیره.

 

فرق کوچ فردی و تیم کوچ چیست؟

دانش، مهارت و سطح حرفه ای کوچی که تیم کوچینگ میکند بسیار بالاتر از کوچ فردیست. زیرا تیم کوچ به دانش ها و مهارت هایی مانند چگونگی ایجاد انسجام تیمی team cohesion تشخیص و حل تعارضات، قدرت فهم دینامیک پیچیده تیمی، فهم عوامل مورد نیاز برای رشد یافتن تیم های با عملکرد عالی، چگونگی توسعه مسئولیت و پایداری تیمی نیاز دارد.

به همین دلیل ICF، صلاحیت های دیگری را نیز مخصوص تیم کوچینگ ارائه کرده است. (این صلاحیت ها بر خلاف 8 صلاحیت اصلی CORE COMPETENCIES کوچینگ نیست و لازم است که آن ها را نیز رعایت کنید. کلیدی ترین تفاوت صلاحیت های تیم کوچ با 8 صلاحیت اصلی این است که مراجع CLIENT  در کوچینگ یک فرد است اما در کوچینگ تیمی منظور از آن، یک تیم متشکل از افراد مختلف است.

 

صلاحیت های تیم کوچینگ ICF Team Coaching Competencies

 

 

Competency 1: Demonstrates Ethical Practice
+ Coaches the client team as a single entity
+ Maintains the distinction between team coaching, team building, team training, team consulting, team
mentoring, team facilitation, and other team development modalities
+ Demonstrates the knowledge and skill needed to practice the specific blend of team development
modalities that are being offered
+ Adopts more directive team development modalities only when needed to help the team achieve
their goals
+ Maintains trust, transparency, and clarity when fulfilling multiple roles related to team coaching

 


صلاحیت 1: نشان دادن عملکرد اخلاقی


+ تیم مراجع را به عنوان یک نهاد واحد کوچ می کند (منظور این است که بر خلاف کوچینگ یک به یک، مراجع یک فرد نیست، بلکه منظور از مراجع، یک تیم است).

+ تمایز میان تیم کوچینگ، تیم سازی، آموزش تیم، مشاوره تیم، منتورنیگ تیم، تسهیلگری تیم و سایر روش های توسعه تیم را حفظ می کند. (تیم کوچینگ ماهیتی پیچیده تر و فراتر از تسهیلگری تیم دارد).

+ دانش و مهارت مورد نیاز برای اعمال ترکیب روش های خاص پیشنهادی برای توسعه تیم را نشان می دهد.

+ زمانی که لازم است و برای کمک به تیم در دستیابی به اهدافشان، از روش‌های توسعه تیمی مستقیم بیشتری استفاده می‌کند directive team development استفاده می کند.
+ اعتماد، شفافیت و وضوح را هنگام ایفای نقش های متعدد مرتبط با تیم کوچینگ، حفظ می کند.

 

Competency 2: Embodies a Coaching Mindset
+ Engages in coaching supervision for support, development, and accountability when needed.
+ Remains objective and aware of team dynamics and patterns.


صلاحیت 2: تجسم(نشان دادن) ذهنیت کوچینگ


+ در صورت نیاز، برای دریافت حمایت، و توسعه و مسئولیت، در جلسات سوپرویژن کوچینگ شرکت می کند.
+ عینی objective می ماند و از دینامیک تیمی team dynamics و الگوهای تیم، آگاه است.

 

Competency 3: Establishes and Maintains Agreements
+ Explains what team coaching is and is not, including how it differs from other team development modalities.

+ Partners with all relevant parties, including the team leader, team members, stakeholders, and any cocoaches to collaboratively create clear agreements about the coaching relationship, processes, plans, development modalities, and goals.

+ Partners with the team leader to determine how ownership of the coaching process will be shared among the coach, leader, and team

 

صلاحیت 3: ایجاد و حفظ توافقات

+ توضیح می دهد که تیم کوچینگ چه چیزی هست و چه چیزی نیست و همچنین تفاوت تیم کوچینگ را با سایر روش های توسعه ی تیمی (مثل منتورینگ تیم و غیره) توضیح می دهد.

+ با همه طرف‌های مرتبط، از جمله رهبر تیم، اعضای تیم، ذینفعان و هر کوچ همکار، همراه می‌شود تا همگی، به طور مشترک توافق‌های واضحی را درباره رابطه کوچینگ، فرآیندها، برنامه‌ها، روش ها و اهداف توسعه ایجاد کنند.

+ با رهبر تیم همراه می شود تا نحوه تقسیم مالکیت ownership فرآیند کوچینگ را در میان کوچ، رهبر و تیم تعیین کنند.


Competency 4: Cultivates Trust and Safety
+ Creates and maintains a safe space for open and honest team member interaction.

+ Promotes the team viewing itself as a single entity with a common identity.

+ Fosters expression of individual team members’ and the collective team’s feelings, perceptions, concerns, beliefs, hopes, and suggestions.

+ Encourages participation and contribution by all team members.

+ Partners with the team to develop, maintain, and reflect on team rules and norms.

+ Promotes effective communication within the team.

+ Partners with the team to identify and resolve internal conflict.

 

 

صلاحیت 4: ایجاد اعتماد و امنیت


+ فضای امنی را برای تعامل باز و صادقانه اعضای تیم ایجاد و حفظ می کند.
+ تیم را تشویق می کند که خود را به عنوان یک موجودیت واحد entity با یک هویت مشترک ببیند.

+ بیان احساسات، نگرانی ها، باورها، امیدها، پیشنهادات و ادراک اعضا و کل تیم را تقویت می کند.

+ مشارکت و همکاری همه اعضای تیم را تشویق می کند.

+ با تیم برای توسعه، حفظ و بازتاب قوانین و نرم های تیم همراهی می کند.

+ ارتباط موثر در تیم را ترویج می کند.

+ برای شناسایی و حل تعارض داخلی با تیم همراهی می کند.

 

 

Competency 5: Maintains Presence

+ Uses one’s full range of sensory and perceptual abilities to focus on what is important to the coaching process.

+ Uses a co-coach when agreed to by the team and sponsors and when doing so will allow the team coach to be more present in the team coaching session.

+ Encourages team members to pause and reflect how they are interacting in team coaching sessions.

+ Moves in and out of the team dialogue as appropriate

 

صلاحیت 5: حضور را حفظ می کند.

+ از طیف کاملی از توانایی های حسی و ادراکی خود برای تمرکز بر آنچه فرآیند کوچینگ مهم است، استفاده می کند.

+ در صورت موافقت تیم و حامیان مالی از یک کوچ همکار استفاده می کند چون انجام این کار به تیم کوچ کمک می کند تا حضور بیشتری در جلسه ی تیم کوچینگ داشته باشد.

+ اعضای تیم را تشویق می‌کند که در جلسات تیم کوچینگ، مکث کرده و به چگونگی تعاملشان در تیم، بازتاب دهند.

+ در صورت لزوم وارد و خارج از گفتگوی تیم می شود.

 

Competency 6: Listens Actively

+ Notices how the perspectives shared by each team member relate to other team members’ views and the team dialogue.

+ Notices how each team member impacts the collective team energy, engagement, and focus.

+ Notices verbal and non-verbal communication patterns among team members to identify potential alliances, conflicts, and growth opportunities.

+ Models confident, effective communication and collaboration when working with a co-coach or other experts.

+ Encourages the team to own the dialogue.


صلاحیت 6: فعالانه گوش می دهد.

+ توجه می کند که چگونه دیدگاه هایی که هر یک از اعضای تیم به اشتراک می گذارد بر دیدگاه های دیگر اعضای تیم و مکالمات تیمی مرتبط است.

+ توجه می کند که هر یک از اعضای تیم، چگونه بر انرژی، تعامل و تمرکز  جمعی تیم تأثیر می گذارد.

+ به الگوهای ارتباط کلامی و غیرکلامی در بین اعضای تیم توجه می کند تا تعارضات، اتحادها alliances و فرصت های رشد بالقوه را شناسایی می کند.

+ نمونه‌ای قابل اعتماد و مؤثر از ارتباط و همکاری را زمانی که با یک هم‌مربی یا دیگر متخصصان کار می‌کند، نشان می‌دهد.

+ تیم را تشویق می کند که مسئولیت گفت و گو را به خود اختصاص دهند (own the dialogue).


 
Competency 7: Evokes Awareness
+ Challenges the team’s assumptions, behaviors, and meaning-making processes to enhance their collective awareness or insight.

+ Uses questions and other techniques to foster team development and facilitate the team’s   of their collective dialogue.


صلاحیت 7: بیداری آگاهی 

+ مفروضات، رفتارها و فرآیندهای معناسازی تیم را به چالش می کشد تا آگاهی یا بینش جمعی آنها را ارتقا دهد.

+ از سوالات و تکنیک های مختلف برای تقویت توسعه تیم و تسهیل مسئولیت پذیری (مالکیت ownership) تیم نسبت به گفتگوی جمعی ایشان استفاده می کند.

 

Competency 8: Facilitates Client Growth

+ Encourages dialogue and reflection to help the team identify their goals and the steps to achieve those goals.

 

صلاحیت 8: تسهیل رشد مراجع

+ گفتگو و بازتاب را تشویق می کند تا به تیم کمک کند تا اهداف خود و گام های دستیابی به آن را شناسایی کند.
 

 

نویسنده: نازنین شیرازی

 

منبع:

ICF Team Coaching Competencies

 

بنظرتون، مهم ترین مهارت در تفاوت میان تیم کوچ و کوچ فردی چیه؟

 

 


نظرات (0)

  در این قسمت نظر خود را با ما در اشتراک بگذارید