لیست احساسات مورد نیاز تایم کوچ
لیست احساسات مورد نیاز تایم کوچ

لیست احساسات مورد نیاز تایم کوچ

احساسات، وقتی نیازهایمان تحقق می یابد

آرامش

درگیر بودن

هوشمندی

آزادی

دلباخته بودن

هیجان زدگی

آسودگی

دلبسته بودن

وفاداری

استواری

دلسوز بودن

وقار

آگاهی

دلشاد بودن

یاری رسان بودن

اشتیاق

دلگرم بودن

 

اطمینان

دوست داشتنی بودن

 

اعتماد به نفس

ذوق زدگی

 

افتخار

 رئوف بودن

 

امیدواری

راحت بودن

 

با استعدادی

راحتی

 

با ذوق و شوق بودن

رستگاری

 

با ذوقی

رضایت

 

با روحیه بودن

سبک بالی

 

با شور و شوق بودن

سبکی

 

با عاطفه بودن

سپاس گذاری

 

با محبت بودن

سربلندی

 

بالغ بودن

سرحالی

 

 بزرگی

سرخوشی

 

بشاش بودن

سردماغی

 

بلند طبعی

سرزندگی

 

 بلند نظری

سرشار از نیرو بودن

 

بهت زدگی

سرگرم بودن

 

بی تابی

سرمستی

 

 بی خیالی

سرور

 

 بی دغدغگی

سعادتمندی

 

بی غمی

سودمندی

 

بی قراری

شادابی

 

 بی نیازی

شادمانی

 

پختگی

شادی

 

پر احساس بودن

شادکامی

 

پر انرژی بودن

شعف

 

پر تحرکی

شگفت زدگی

 

پر تکاپو بودن

شنگولی

 

پر جنب و جوش بودن

شیفتگی

 

پر حرارت بودن

صمیمیت

 

پر شعف بودن

طراوت

 

پر قدرت بودن

عزت نفس

 

پر مهر بودن

علاقه مندی

 

پر وجد بودن

غرق شدن

 

پر شور بودن

غرور

 

پر هیجان بودن

فارغ البالی

 

پیروزی

فروتنی

 

تاثر

فعال بودن

 

تحیر

قبراقی

 

تعجب

قدردانی

 

تواضع

قدرشناسی

 

جا افتادگی

کامیابی

 

جالب بودن

کمک کننده بودن

 

جان یافتگی

کنجکاوی

 

جدی بودن

گرفتاری

 

جذابیت

گرمی

 

حادثه جویی

گشاده رویی

 

حاضر به خدمتی

لذت

 

حق شناسی

مات و مبهوت بودن

 

حیرانی

ماجراجویی

 

حیرت زدگی

مجذوب شدن/ بودن

 

خاطرجمعی

محشری

 

خرسندی

محکمی

 

خشنودی

مسحور بودن

 

خندان بودن

معرکه بودن

 

خوش‌ اخلاقی

معقول بودن

 

خوش بینی

مفتون بودن

 

خوش خلقی

مفید بودن

 

خوش قریحه بودن

ملایمت

 

خوش مشرب بودن

مهربانی

 

خوشایندی

نازنینی

 

خوشبختی

نشاط

 

خوشحالی

نیرومندی

 

خوشی

هوشیاری

 

احساسات، وقتی نیازهایمان تحقق نمی یابد

آتشی شدن

تعجب

عجز

آزردگی

تغیر

عذاب

آشفتگی

تقصیر

عصبانیت

از پا افتادگی

تلاطم

عصبی بودن

اشمئزاز

تلخی

عنق بودن

اضطراب

تلخکامی

غربت

افتضاح بودن

تنبلی

غرور

افروختگی

تند خویی

غصه دار بودن

افسردگی

تنفر

غم

اندوه

تنهایی

غمگینی

انزجار

تهوع

غیرتی بودن

انفعال

تهییج شدگی

غیر قابل اعتماد بودن

بد اخلاقی

جدا افتادگی

فرسودگی

بد بختی

جدیت

فرومایگی

بدبینی

جنون

کج خلقی

بد خلقی

حزن

کرختی

بد عنقی

حساس بودن

کسالت

بد گمانی

حسرت

کفری بودن

بر افروخته بودن

حقارت

کلافگی

بزدلی

حسودی

کم رویی

بزهکاری

حماقت

کناره گیربودن

بهت زدگی

حیرانی

کودنی

به ستوه آمدگی

خجالت

کوفتگی

بی ارادگی

خستگی

کینه

بی ارزشی

خشم

گرفتگی

بی اعتنایی

خشونت

گناه

بی تابی

خصومت

گنگی

بی تفاوتی

خمودگی

گوشه گیر بودن

بی توجهی

خنگی

گیجی

بی جان بودن

خواب آلودگی

لاقیدی

بی حالی

درماندگی

لودگی

بی حوصلگی

دستپاچگی

ماتم (زدگی)

بی خیالی

دشمنی

مجرم بودن

بی دغدغه بودن

دلتنگی

محنت (زدگی)

بی دل و دماغ بودن

دلخوری

مزخرف بودن

بی ذوقی

دلزدگی

ملالت

بی رمقی

دلسردی

نا توانی

بیزاری

دلسوزی

ناخرسندی

بی شرمی

دلشکستگی

نا خشنودی

بی صبری

دلشوره

نا خوشایندی

بی طاقتی

دلگیری

ناراحتی

بی طرفی

دل مردگی

نارضایتی

بی عاری

دل مشغولی

ناشکیبایی

بی علاقگی

دل نگرانی

ناکامی

بی قراری

دلواپسی

نفرت

بی لیاقتی

دیوانگی

نگرانی

بی کسی

رذالت

هراس

بیم

رنج کشیدگی

هیجان زدگی

بی محبتی

رنجوری

وحشت

بی میلی

رنجیدگی

وقاحت

بیهودگی

سراسیمگی

یاس

بی کفایتی

سرافکندگی

یاغی بودن

پذیرا بودن

سرخوردگی

یکنواختی

پر رویی

سرد بودن

 

پریشانی

سردرگمی

 

پژمردگی

سردی

 

پستی

سرکشی

 

پشیمانی

سستی

 

پکری

سماجت

 

پوچی

شرم ساری

 

تاثرپذیری

شرمندگی

 

تاسف

شگفت زدگی

 

تحریک شدگی

شوکه شدن

 

تحیر

شک

 

ترس

شکست

 

تردید

ضعف

 

ترسناک بودن

طغیان

 

تزلزل

ظنین بودن

 

تسلیم

عاصی بودن

 

تشویش

عبوس بودن