وبینارهای آنلاین تایم فکتوری
وبینارهای آنلاین تایم فکتوری

وبینارهای آنلاین توسعه فردی

در این دوره که در نرم افزار Zoom برگزار میشود شما بصورت مستقیم درس ها را از تایم کوچ کسب کرده و در طول هفته به تمرین آنها به همراه همکلاسی های خود می‌پردازید. هر ترم شامل ٨ هفته می‌باشد و در پایان هر ترم جمع بندی و ارزیابی لازم در مسیر رشد خود را خواهید داشت. این دوره به همه افراد توصیه میشود. با شرکت در این دوره شما وارد دانشگاه رشد تایم فکتوری میشوید و در طول آن بصورت منظم و هفتگی به غنای این مسیر ارزشمند کمک میکنید. ما در تایم کوچ بر این اعتقاد داریم که تغییر یک اتفاق تدریجی است و برای کسب موفقیت و اثر گذاری میبایست به تدریج ایمان داشته باشیم