ایمان ابریشم چی

بنیانگذار تایم کوچ

ایمان ابریشم چی
مریم هومن

مریم هومن

مدیر بخش ایده پردازی

نازنین شیرازی فرد

مدیر بخش تولید محتوا

نازنین شیرازی فرد
الهه نیکو

الهه نیکو

مدیر بخش فیلم برداری

نوید موسوی

مدیر هماهنگی

نوید موسوی
فاطمه علاالدین

فاطمه علاالدین

مدیر بخش طراحی

ایمان درستکار احمدی

مدیر وبسایت

ایمان درستکار احمدی
حسین بهمن آبادی

حسین بهمن آبادی

مدیر بخش اپلیکیشن