کوچینگ تیم از تئوری تا عمل

کوچینگ تیم از تئوری تا عمل

بعد از خوندن این مقاله انتظار میره بتونین به این سوالات جواب بدین.

 

- تیم کوچینگ چه چیزی هست؟

- فریم ورک ایجاد مزیت تیمی در جلسات تیم کوچینگ چیه؟

- سوالات و مینی پرسشنامه مرتبط با این فریم ورک در جلسات تیم کوچینگ چیه؟

 

همینطور اگر این مقاله ی اول تیم کوچینگی هست که میخونید، پیشنهاد ما برای یادگیری عمیق تر مقالات به این صورت هست.

 

قبل از شروع،  مهمه یادآوری کنیم که هرجایی اسم تیم اومد، واقعا معادل تیم نیست. خیلی اوقات اسم تیم در سازمان یا کسب و کارها، به کار میره ولی لزوما این مجموعه افراد یک تیم نیستند. برای شناسایی اینکه مجموعه ی افراد در کنار هم تیم هستند یا نه به چند ویژگی مانند تعداد افراد، هدف آن ها، تاثیر مشارکت میان آن ها بر کار یکدیگر توجه کنید.

 

 

 

 

تیم کوچینگ چیست؟
مانند کوچینگ یک به یک، که فرد (مراجع) بهترین متخصص خود است. در تیم کوچینگ نیز تیم بهترین متخصص خود است.

Team Coaching empowers teams to work toward continued high performance and ongoing development, requiring innovation, flexibility, adaptability and goal alignment – all traits that coaching helps support

تیم کوچینگ تیم‌ها را قادر می‌سازد تا به سمت عملکرد بالا و توسعه مستمر کار کنند. این امر نیاز به نوآوری، انعطاف‌پذیری، سازگاری و هم‌راستایی اهداف دارد که همه ویژگی‌هایی که کوچینگ از آن‌ها پشتیبانی می‌کند.

 

 

 تیم کوچ اساساً با استفاده از دانش ترکیبی میان اعضای تیم، به تیم ها کمک می کند تا در بستر روابط امن و قابل اعتماد، روش های بهتر کار و تفکر جدید را کشف کنند، هوش جمعی خود را ارتقا دهند، از حداکثر پتانسیل خود استفاده کنند و تغییرات پایداری را خلق کنند و به بیشترین شکوفایی دست یابند. در تیم کوچینگ مواردی مانند هدف نهایی تیم، عملکرد مجزای افراد، مشارکت اعضا، موانع و تعارضات پنهان تیمی، دینامیک تیمی و عملکرد جمعی بررسی می شود.

تحقق این امر نیاز به مهارت های بالای تیم کوچ برای فهم دینامیک تیم، تعارض یابی، و غیره است به همین دلیل است که ICF صلاحیت های مجزایی را برای تیم کوچینگ ارائه کرده است.

 

 

 

مهم ترین عامل تیم کوچینگ چیه؟
تیم کوچ و بودش BEING  او، بیشترین تاثیر گذاری را بر کیفیت جلسات تیم کوچینگ دارد، و پس از آن رویکرد، مدل و تکنیک های کوچینگ اثرگذار است.

 

 

مدل ها و فریم ورک های تیم کوچینگ:

The five disciplines
 مدلی پنج بخشی پیترهاوکین که بیشتر برای کوچینگ تیم های شامل رهبران و مدیران رده بالا استفاده می شود و بیش از 40 سال مورد استفاد است و 5 بخش دارد که شامل ماموریت، ارتباط، شفاف سازی، هم آفرینی و یادگیری اصلی است. بطور خلاصه این مدل،رویکرد سیستمی و چند حوزه ای را برای مربی تیم ارائه می دهد که هم به عوامل خارجی مهم مانند ذی نفعان و هم به روابط داخلی تیم توجه می کند.

 

 

خلق فریم ورک برتری تیمی/مزیت تیمی  Creating the team edge’ framework
چارچوب ایجاد مزیت تیمی  که در شکل  نشان داده شده است، می‌تواند توسط تیم کوچ به عنوان پایه‌ای در جلسات کوچینگ تیم استفاده شود.

 

 

این چارچوب شامل هفت ویژگی است (که در جدول زیر توضیح داده شده‌اند) 

1 . هم‌راستایی اهداف Alignment of purpose
اعضای تیم‌ در اهداف نهایی، ارزش‌های تیمی، باورها، هویت و اهداف جمعی تیم  باهم هماهنگ شده اند.


۲. امنیت روانی Psychological safety
اعضای تیم سطح بالاتری از امنیت روانی را توسعه دادند، یعنی می‌توانند با یکدیگر، صادق‌تر و شفاف‌تر باشند، آسیب‌پذیری های خود را نشان دهند و همچنین به یکدیگر فیدبک های قدرتمند بدهند. 

 

۳. یادگیری تیمی Team learning
اعضای تیم، دانش و بهترین شیوه‌ها را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند. 


جدول نمونه‌ای از برنامه ایجاد مزیت تیمی

ویژگی

توضیحات

هدف Purpose

بیانیه‌ای که چرایی وجود تیم را توضیح می‌دهد.

این بیانیه، در واقع روح کار تیمی برای کمک منحصر به فردش (اثر این تیم) را بر اهداف سازمان، ذینفعان و سیستم گسترده‌تر نشان می دهد.

این بیانیه فقط هنگامی ارزشمند است که با اهداف عملکردی جمع همراه باشد.

هویت Identity

تیم بر روی توسعه هویت تیمی کار می‌کند.

هویت  تیمی،  اتحاد میان اعضای تیم را ببیشتر می کند و انگیزه، انرژی و ذهنیت مثبت تیم را تقویت می‌کند.

هویت تیمی لازم است توسط افراد داخل و خارج از تیم شناخته و تحسین شود.

ارزش‌ها و باورها Values and Beliefs

ارزش‌ها و باورها در تیم‌ها حسی از درست و غلط بودن را فراهم می‌کنند. تیم فرهنگ مطلوب، ارزش‌ها، استانداردها و رفتارهایی را که پایه‌گذار تلاش‌های تیم خواهد بود، کشف و بر روی آن توافق می‌کند. باور به هدف، هویت و ارزش‌های تیم برای عملکرد کامل تیم ضروری است.

آگاهی Awareness

 

با کمک تیم کوچینگ، آگاهی اعضای تیم نسبت به نقاط قوت و ترجیحات فردی یکدیگر و چگونگی استفاده از این توانمندی ها برای منفعت کل تیم افزایش می‌یابد.

 همچنین آگاهی تیم از چگونگی تقویت تعامل خود با ذینفعان و سیستم گسترده‌تر، ارتقا می یابد.

ارتباط Relatedness

اعضای تیم حس وحدت و یکپارچگی، اعتماد، حمایت و درک متقابل را توسعه می دهند. اعضای تیم زمانی را در جلسات کوچینگ صرف گفتگوهای راحت و صادقانه برای همکاری نزدیک‌تر و ایجاد ارتباط قوی در درون سازمان بزرگتر می‌کنند.

روش‌های کار Ways of Working

یم زمانی  را  برای تنظیم کردن بهترین سیستم‌ها و فرآیندها برای توانمندسازی تصمیم‌گیری مطمئن و مؤثر اعضا صرف می‌کند.

تیم زمانی را برای بهبود ساختار جلسات کاری تیم و نحوه تعامل با یکدیگرمی‌کند تا نتایج دقیق تری را ارائه دهد.

تحول Transformation

 

اعضای تیم روش‌هایی را برای چالش برانگیز کردن عملکرد خود جستجو کرده و فرصت‌هایی برای آزمایش توانایی‌های خود می‌یابند.

تیم برنامه‌های خود را مرور کرده، روش‌های نوآورانه‌ای برای تفکر متفاوت به کار می‌بندد تا اطمینان حاصل شود که اعضای تیم همواره در حال پیشرفت، یادگیری و حمایت از رشد یکدیگر هستند.

 

قدم

فعالیت‌ها

قدم ۱

تکمیل پرسشنامه تیمی

قدم ۲

طراحی و توافق بر سفر کوچیگ تیمی

قدم ۳

ورکشاپ کوچینگ تیمی ۱: بنا نهادن روابط، اعتماد، هدف، هویت، ارزش‌ها و باورها

قدم ۴

ورکشاپ کوچینگ تیمی ۲: آگاهی، ارتباط و روش‌های کار

قدم ۵

ورکشاپ کوچینگ تیمی ۳: تحول، برنامه‌های عمل و تعهدات

قدم ۶

بازبینی: ارزیابی بازگشت سرمایه، مشاوره فردی رهبر تیم + اعضای تیم، بازخورد پرسشنامه تیم، مشاهده تیم، مربیگری فردی، توسعه و پشتیبانی

 

قدم ۱

قدم ۲

قدم ۳

قدم ۴

قدم ۵

قدم ۶

تکمیل پرسشنامه تیمی

 

طراحی و توافق بر سفر کوچیگ تیمی

ورکشاپ کوچینگ تیمی ۱:

 ساختن روابط، اعتماد، هدف نهایی PURPOSE، هویت، ارزش‌ها و باورها

ورکشاپ کوچینگ تیمی ۲:

 آگاهی، ارتباط RELATEDNESSو روش‌های کار کردن

ورکشاپ کوچینگ تیمی ۳: تحول، برنامه‌های عملیاتی و تعهدات

بازبینی:

 ارزیابی بازگشت سرمایه

ROI

یک به یک تیم

رهبر+اعضای تیم

فیدبک پرسشنامه تیم

مشاهده تیم  TEAM Observation

کوچینگ یک به یک

توسعه و پشتیبانی

 

قطعا هر تیم نقاط قوت و ضعف خود را دارد، اما مسئله و سوال اصلی این است که اولویت ارتقا دادن توانمندی در کدامیک از حوزه های تیم باشد تا بهترین خروجی را برای تیم به همراه داشته باشد؟


مینی پرسشنامه ی زیر میتواند در جلسات تیم کوچینگ کمک کند.

به شدت موافق عدد 10 و به شدت مخالف عدد 1

نمره

هدف نهایی

 تیم  هدف  نهایی واضح و جذاب دارد، با اهداف کوچکی که با آن هدف  کلی هماهنگ هستند.

My team has a clear and compelling purpose,
with objectives aligned to that purpose.

 

هویت

 تیم  دارای هویت و خصوصیات منحصر به فردی است که اعضای تیم به آن افتخار می‌کند.

My team has a unique character and
personality that the team is proud to
identify with.

 

ارزش‌ها و باورها

ارزش‌ها و باورها در تمام پروژه‌های کاری تیم نمایان است.

My team’s values and beliefs shine through in
all its work projects

 

 

آگاهی

 اعضای تیم ترجیحات شخصی و سبک‌های کاری یکدیگر را به طور عمیق درک می‌کند.

My team understands each others’ personal
preferences and working styles in depth

 

 

ارتباط روابط در  اعضای تیم بر اساس اعتماد ساخته شده است (ما با یکدیگر صادق و باز هستیم.)

My team’s relationships are built on trust
– we are open and honest with each other

 

روش‌های کارکردن

 تیم به خاطر اثربخشی جلساتش شناخته شده است - جلساتی که تفکربرانگیز و جذاب هستند و همیشه منجر به مجموعه‌ای واضح از اقدامات می‌شوند.

My team is known for the effectiveness of
its meetings – they are thought-provoking,
engaging and always result in a clear set of
actions

 

تحول

 تیم به طور مکرر دور هم جمع می‌شود تا راه‌های جدیدی برای رشد و حفظ توسعه خود شناسایی کند.

team frequently gets together to identify new ways it can grow and sustain its

development

 

 

برگرفته از https://assets.henley.ac.uk/v3/fileUploads/Coaching-in-Action-Guide-Team-Coaching.pdf

 


نظرات (0)

در این قسمت نظر خود را با ما در اشتراک بگذارید