آیا در برابر محدودیت هایی که شما را عقب نگه میدارند، نیاز به دستیابی به موفقیت دارید؟

آیا در برابر محدودیت هایی که شما را عقب نگه میدارند، نیاز به دستیابی به موفقیت دارید؟

شما احساس می کنید در حوزه زندگی خود گیر کرده اید و نمی دانید قدم بعدی چه کار کنید؟

کارهایی وجود دارد که می خواهید انجام دهید، رویاهایی که عاشق رسیدن به آنها هستید، هنوز به نظر می رسد شرایط کنونی شما، شما را از رسیدن به اهدافتان عقب نگه داشته است.

شاید شغل، حرفه، تصمیمات بزرگ، روابط، و یا حتی زندگی شما در مقابل تمرکز بر روی آنچه که واقعا آرزو دارید، ایستاده است؟ شما نا شاد هستید و شاید می سوزید، شما یک تغییر می خواهید. شما به نوعی نیاز به دستیابی به موفقیت دارید. این اکنون کجای زندگی شماست؟

آیا چیزی بزرگ تر و بیشتر از اینکه شما دوست دارید انجام دهید، وجود دارد که احساس کنید به هر دلیلی الان نمی توانید انجامش دهید؟ اگر شما این گونه احساس میکنید، می توانم به شما اطمینان دهم که تنها نیستید. تقریبا تمام افراد به همین گونه، این را در مقطعی از زندگی خود احساس کردند، زیرا انسان ها برای رشد و بلوغ و ایجاد ورژن بهتر خودشان ساخته شده اند. مثلا نظریه تکامل را ببینید، این نشان می دهد که چگونه انسانها با زمان تطابق یافتند، نجات یافتند و در زمین بهتر شکوفا شدند و تکامل یافتند.

همین طور برای زندگی هر کدام از ما این گونه است. ما اهداف، رویاها و آرزوهای متفاوتی داریم، اما همه یک نتیجه مشترک می دهد، از قبل بهتر شدن... هر آنچه که واژه شادی، ثروت، عشق و... است. حال چرا بعضی از ما زمان سخت تری برای پیشروی دارند؟ برای جواب به این سوال ما نیاز داریم بدانیم چه چیزی ما را عقب نگه می دارد؟

این محدودیت ها چیستند؟

به صورت سطحی، محدودیت ها شما را از جلو بردن به سمت چیزی باز می دارند؛ اما، اگر بیشتر کنکاش کنید می یابید که محدودیت ها چیزهایی هستند که شما را از ماندن در حلقه باز می دارند.

آنها شما را در مواجهه با بعضی از مشکلات باز می دارند و با داشتن انتخاب و رفتار مشابه دوباره و دوباره گیر می اندازند. محدودیت ها شرایط کنونی شما را تعریف می کنند، همچنین به این معناست که کیفیت زندگی شما را تعریف می کنند.

اما ما این بینش را از دیگر افرادی که ناگهان، به موفقیت دست یافتند، پیدا کردیم: واقعیت شما از ادراکتان نشات گرفته است. این واقعیت نسبتا مهمی نیست اما، چگونه دیدن آن مهم است. بنابراین قدرت کنترل چگونه دیدن اتفاقات و چیزها کلید دستیابی به موفقیت است.

بعضی از افراد نسبت به دیگران به آسانی جلو می روند زیرا آنها بیشتر از دیگران قادر به کنترل دیدگاه خود به مسائل هستند. آنها قادر هستند که ذهن(mindset) خود را تغییر دهند که حتی منفی ترین اتفاقات را به چیزی مثبت تبدیل کند.

و خبر خوب اینجاست که تمام محدودیت ها از ذهن شما شروع می شود، به این معنا که شما می توانید کنترل چگونه دیدن محدودیت ها را به دست بگیرید و من می خواهم شما را با چهارچوب دستیابی به موفقیت آشنا کنم.

چهارچوب های دستیابی به موفقیت

این چهارچوب های دستیابی به موفقیت کمک می کند یک الگوی گذر برای شما فراهم شود که هر محدودیتی که ممکن است داشته باشید را به یک فرصت قابل دستیابی تبدیل کنید.

با این چهارچوب، شما قادر خواهید بود خودتان به اهدافتان دست یابید و تمام آنچه که شما را عقب نگه می دارد را بشکنید.

شما یاد خواهید گرفت که چگونه از 7 مهارت سنگ بنایی که در راه تغییر به شما کمک می کند، استفاده کنید. این هفت مهارت به بزرگنمایی تلاش ها کمک می کند و اجازه می دهد که فرصت ها را سریع تر بقاپید و تغییرات دائم را در شما القا می کند که شما درگیر آن محدودیت ها نمی شوید.

قدم اول: پیدا کردن فرصت های پنهان

اولین قدم پیدا کردن فرصت های پنهان است. وقتی ما با یک چالش یا شکست روبه رو می شویم، به عنوان یک انسان طبیعی است که بر نقاط منفی و چیزهایی که از دست داده ایم تمرکز کنیم. اما این زندگی است! همیشه نوعی محدودیت وجود دارد، پس چرا ذهن خود را بجای محدودیت ها بر روی فرصت ها آموزش ندهیم!

با هر مانع، همیشه یک فرصت پنهان که منتظر پیدا شدن است وجود دارد. بنابراین بجای مبارزه با آن یا رها کردنش، بدانید که همیشه دو روی سکه وجود دارد. به این معنا که شما می توانید فرصت ها را با هر مانع، که با آن رو به رو می شوید پیدا کنید.

بنابراین، برای پیدا کردن فرصت های پنهان، این سوال ها را از خود بپرسید:

1.     چه محدودیت هایی بر روی کیفیت زندگی شما در حال حاضر تاثیر گذاشته است؟

به طور مثال: " من با ... { مانع یا قید و بند} محدود شده ام زیرا ....{ چرا این محدودیت وجود دارد}"

2.     چه چیزی جلوی انجام آن را می گیرد؟

به طور مثال: "این جلوی من را از ...{چیزی که می خواهید انجام دهید} می گیرد"

3.     نقطه چرخش(تغییر) چیست؟

نقطه چرخش یک کلید مانع است که، اگر از پس آن برآیید، جهان فرصت جدیدی برای شما باز خواهد کرد که قبلا در دسترس نبوده است. بنابراین کافی است که آن نقطه چرخش در محدودیتی که با آن رو به رو هستید را بیابید، تا فرصتی جدید بسازید.

به طور مثال: "اگر می توانستم ...{موفقیت} پس من قادر خواهم بود ...{احتمال های جدید}"

4.     یک بیانیه فرصت بسازید

به طور مثال: من یک فرصت دارم تا ...{احتمال های جدید } به وسیله ی ...{موفقیت}

نوشتن یک بیانیه فرصت، نه تنها قصد شما را محکم می کند، بلکه جرقه ای برای انگیزه شما فراهم می کند که بتوانید عاقبت از پس محدودیت خود برآیید.

این می تواند یک تخلیه ذهنی واقعی برای رو به رو شدن با یک مانع باشد؛ و هرچه بیشتر در این حال بمانید تلاش و انرژی بیشتری از شما گرفته می شود. بنابراین طی کردن قدم اول، پیدا کردن فرصت های پنهان کمک می کند به سلطنت دوباره سرزمین مثبت اندیشی بازگردید که شما را به سمت تمرکز بر روی اعمال قدم های دو تا چهار سوق می دهد.

قدم دوم: برنامه ریزی پله های پیشرفت خود

حالا که شما فرصت های پنهان را پیدا کردید، قدم بعدی برنامه ریزی پله های پیشرفت خود است. این به سادگی به این معناست که شما باید یک برنامه بازی برای اینکه چگونه می خواهید به فرصت برسید را داشته باشید! و همه این ها، با ساختن اهداف قابل دستیابی شروع می شود. بنابراین اولین راز ساختن اهداف قابل دستیابی، پیدا کردن ستاره قطبی(شمال) است.

ستاره قطبی شما چیزی است که شما را به سمت نتیجه سوق می دهد. مطمئن شوید که اهداف شما بر روی مرزهای آنچه که واقعا می خواهید قرار دارد. ستاره شمال شما بزرگترین هدف شماست که تمام اهداف کوچکتر شما خود را با آن تراز می کند.

دومین راز تنظیم کردن اهداف در طی رشد می باشد. به این معناست که موفقیت شما بر اساس پیشرفت شما باشد نه فقط بر روی یک نتیجه تنها.

راز سوم، برداشتن قدم های خیلی کوچک است. به منظور ثبات قدم داشتن، شکستن هدف نهایی به اهداف کوچکتر کمک کننده خواهد بود، تکه های قابل دسترس و حرکت رو به بالا به سمت هدف، از این رو پیشرفت پله ای است.

هر قدم کوچک مشخص، پیشرفت رو به جلو داشتن و در نهایت رسیدن به هدف موفق شدن را آسان تر می کند.

زمانی که برنامه بازی شما بر اساس اهداف چیده شده باشد، زمان عمل در مورد آنها فرا می رسد. و این جاست که تمام انرژی و توجه شما را می طلبد. این همچنین قسمتی است که خیلی از ما شکست می خوریم یا از نیمه راه دست می کشیم زیرا انرژی و توجه ما محدود است. پس ما باید مطمئن بشیم که بر روی کار درست متمرکز هستیم.

قدم سوم: سرمایه گذاری با انرژی، اولویت بندی با زمان

سومین قدم چهارچوب دستیابی به موفقیت، سرمایه گذاری با انرژی و الویت بندی با زمان است. دستیابی به موفقیت به تمرکز انرژی نیاز دارد و تلاش بالاتر از سطحی که در حال حاضر استفاده می کنید، درغیر اینصورت به آن دستیابی به موفقیت نمی گوییم. بنابراین شما نمی توانید این را با حواس پرتی یا تلاش های پراکنده هدر دهید و از عهده آن برآیید. به این دلیل است که تمرکز اسلحه نهایی شماست که اثرگذاری شما را حداکثر می کند.

و از آنجا که زمان چیزی است که نمی توان آن را به عقب باز گردانیم، پس باید آن را به دقت مصرف و سرمایه گذاری کنید. وقتی که در جای نامناسب از زمان استفاده کنیم آن را هدر می دهیم، که ممکن است به علت برنامه ریزی یا اولویت بندی ضعیف باشد. در نتیجه، ما زمان را موثر مصرف نمی کنیم به این دلیل که کلید آن تمرکز است.

بنابراین به منظور حداکثر کردن اثر، ما نیاز داریم که زمان و انرژی مان را سرمایه گذاری کنیم.

ابتدا نوبت انرژی است زیرا اگر شما نمی توانید تمرکز کنید، مهم نخواهد بود که چقدر خوب زمان خود را مدیریت کنید. شما همچنان دارید آن را هدر می دهید زیرا مولد نیستید.

از شر حواس پرتی ها خلاص شوید، از آنجائیکه که طول توجه ما کوتاه است، بهتر است برای بهبود تمرکز ،کارها را در زمان کوتاه انجام دهید. مغز خود را با استفاده از وسایل کمکی مانند برنامه ها app، ژورنال نویسی، وسایل ضبط صدا و ...تخلیه کنید، تا مغز شما در اطلاعات غرق نشود و این روتین را مدام انجام دهید تا ماهیچه های توجتان را بسازید.

بعد نوبت زمان می شود. وقتی شما یاد گرفتید که انرژی خود را حداکثر کنید، چگونه مصرف کردن زمانتان مهم می شود. اولویت ها را مشخص کنید و از مهلت استفاده کنید. کشف کنید که کدام عمل یا وظیفه بیشتر مهم است، زمانی که شما لیست اولویت بندی خود را دارید و مطمئن باشید که در برنامه هفتگی خود آن ها را گنجانده اید بنابراین آنها می توانند به سرانجام برسند.

حال که شما فرصت، قدم و عملکرد های متمرکز را ایجاد کردید و به قدم آخر دستیابی به موفقیت دست یافتید از این رو شمای جدید پایدار باقی خواهد ماند.

 

 

قدم چهارم: ساخت موتور پایداری خود

برای همه دستیابی به موفقیت ها به یک شیوه نیست، بنابراین، روند رشد پایدارِ شخصی نیاز است. در راه رسیدن به موفقیتتان، شما با چالش ها و مانع های جدید رو به رو می شوید که نیاز به طرز فکر یکسان و برنامه جدید دارد.

دستیابی به موفقیت نیاز به ورودی ثابت، در طول زمان دارد؛ در غیر این صورت شما ممکن است که به موفقیت دست یابید ولی در تله برگشت به عقب بیافتید. فقط اراده داشتن کافی نیست، شما نیاز به سیستم حمایتی و تغذیه تکانه های خود دارید، به همین دلیل است که شما نیاز به موتور پایداری دارید. و دو عنصر این موتور: انگیزه و عادت هاست.

انگیزه از ادامه رشد و پیشرفت، در دستاورد ها شکل می گیرد. هرچه رشد بیشتری تجربه کنید، انگیزه شما بیشتر ادامه پیدا می کند.

عادت ها، روتین هایی هستند که به شما کمک میکند که تکانه هایِ خودکار بسازید.

شما می توانید حلقه عادتهایی که به رشدتان لنگر می خورد، بسازید و بطور مداوم بازخورد را در حلقه خود بگنجانید که از روند پیشرفت خود آگاه شوید و رشد شما را به هم پیوسته کند.

با شناخت کلید اصلی، عادت های خود شروع کنید که به رشد شما لنگر بزند و اطمینان داشته باشید که برنامه روزانه شما کار کند و روند رشد خود را به صورت روزانه یا هفتگی ردیابی کنید.

در طی یک ماه شما باید تغییراتی که رخ داده است را ببینید در طی 2 یا 3 ماه و یا بیشتر نقاط عطف پیشرفت و رسیدن به هدف نهایی خود را که قبلا تنظیم کرده اید را باید ببینید.

تکرار و رشد

چهار قدم چهارچوب دستیابی به موفقیت را که من اشاره کردم را در مواجهه با هر مانع(محدودیت) بدون توجه به این که در چه موقعیتی قرار دارید، می توانید استفاده کنید.

تسلط بر هفت مهارت سنگ بنایی به شما کمک می کند که هر قدم از چهار چوب دستیابی به موفقیت را موثر انجام دهید که به شما درک عمیقی از کاری که باید انجام دهید تا نتیجه را دلخواه بگیرید می دهد.

دستیابی به موفقیت هرگز یکی(یک راه) نیست. ممکن است امروز یک عقب ماندگی را جبران کنید اما با یک چالش جدید در سه ماه آینده روبه رو شوید و این کاملا طبیعی است این همان پیشرفت در زندگی می باشد کاری که قبلا سخت بوده را انجام می دهید که شما را به سمت جایگاه بالاتر سوق می دهد.

با چهارچوب دستیابی به موفقیت و هفت مهارت سنگ بنایی، شما قادر خواهید بود که از محدودیت های کنونی خود رها شوید و دنبال کردن هدفهایی که واقعا برای شما مهم است را بدون این که ریسک کنید یا مسئولیت های کنونی خود را قربانی کنید، شروع کنید.


نظرات (0)

در این قسمت نظر خود را با ما در اشتراک بگذارید