کاربرگ شفقت ورزی به خود

کاربرگ شفقت ورزی به خود

مهم ترین رابطه ای که در زندگیتان تجربه می کنید، رابطه شما با خودتان است. شفقت ورزی به خود شامل درک کردن و نشان دادن رفتارهایی از جنس حمایت، مهربانی و مراقبت  نسبت به خود، به همان میزانیست که به یک دوست نزدیک یا عزیز در مواقع سخت نشان می دهید. منظور از مواقع سخت نیز، زمان های مواجهه با چالش ها، اشتباهات، شکست ها، پشیمانی ها و هر نوع موقعیتیست که برایتان ناخوشایند باشد. 

 معمولا افراد، مهربانی و حمایتگری بسیار بیشتری را نسبت به عزیزان خود در مقایسه با خودشان دارند. نامه ی زیر نمونه ای از تمرین عملی تمرین شفقت ورزی با خود است که بهتر است بطور منظم آ ن را تکرار کنید.

 

نوشتن نامه شفقت آمیز به خود:

1-  موردی درباره ی خودتان که باعث می شود احساس شرمندگی / ناامنی کنید و یا فکر کنید «به اندازه کافی خوب نیستید»، را انتخاب کنید.

2  - سپس نامه ای برای خود بنویسید که در آن نسبت به  این مورد، شفقت، درک، پذیرش و همدلی نشان دهید.

پنج مورد زیر را نیز در نظر بگیرید تا تمرین موثرتری انجام دهید.

1- کسی را تصور کنید که شما را بدون قید و شرط دوست دارد و می پذیرد و سعی کنید به این فکر کنید که آن شخص در مورد این بخش شما چه می گوید.

2- به خود یادآوری کنید که هر کسی نقص هایی دارد و افراد مختلفی نیز با مسائل مشابه شما دست و پنجه نرم می کنند.

3- در نظر بگیرید که چگونه محیط اطرافتان ممکن است دیدگاه منفی شما را نسبت به خودتان بیشتر کند و باعث خود سرزنشگری بیشتر شود.

4- از خود بپرسید که چه کارهایی را می توانید برای بهبود آن انجام دهید ( تمرکز خود را بر روی تغییرات سازنده نگه دارید).

5- پس از اتمام نامه، آن را برای مدتی کنار بگذارید. بعداً به آن برگردید و دوباره آن را بخوانید تا کمی شفقت به خود را تقویت کنید. این می تواند به ویژه هنگامی که روز بدی را سپری می کنید مفید باشد (مرکز علمی خوب بزرگ، 2015).

حداقل یک بار در ماه یک نامه به خود بنویسید.

 

 

https://self-compassion.org/


نظرات (0)

در این قسمت نظر خود را با ما در اشتراک بگذارید