دوره ی آنلاین زبان زندگی Language of life
دوره ی آنلاین زبان زندگی Language of life

دوره ی آنلاین زبان زندگی Language of life

ارتباطات بدون خشونت (NVC) تایم کوچ:

ارتباطات از مهم ترین ارکان زندگی فردی و اجتماعی و موثر بر سلامت روانی و احساسی ماست.

چقدر این اتفاق را تجربه کرده اید که دلیل حال بد خود و یا راه حل مناسب برطرف کردن حال بد خود را ندانید؟

آیا تا به حال با این مورد مواجه شده اید که هنگام صحبت کردن با دیگران، حرفتان اشتباه برداشت شده باشد؟

چند بار این اتفاق افتاده است که درخواست شما خشم طرف مقابل را برانگیخته است؟

آیا شده بخواهید بازخوردی بدهید ولی نحوه ی صحیح بیان آن را ندانید؟ یا حتی دقیق ندانید چه خواسته ای دارید؟

آیا تا به حال برایتان پیش آمده که تقاضایی داشته اید که ندانید دقیقا برای برطرف کردن کدام نیازتان است؟

ان.وی.سی (NVC) به شما کمک می کند تا سطح ها را بشکافید و به عمق خود نفوذ کنید تا آگاه شوید که چگونه اعمال و درخواست های شما مبتنی بر 

نیازهاییست که در پی برآورده کردن آنها هستید.

با گذارندن این دوره ی تایم کوچ به آگاهی از نیاز و احساسات خود دست می یابید تا درخواست های خود را به شکلی موثر و به وضوح ابراز کنید.

 وقتی قادر میشوید نیازهایتان را درک کنید و آنها را به شکلی موثر اعلام کنید، پایه مشترکی برای روابط رضایتبخش خلق میکنید.

بیایید به هزاران نفر سراسر دنیا بپیوندید که با این فرآیند ساده روابطشان را با خود و دیگران بهبود می بخشند.

یکی از مهارت های اصلی خلق زمان موثر در تایم کوچ چیزی بغیر از بکارگیری مهارت های این دوره است.