کوله پشتی 1400 - شب نهم

کوله پشتی 1400 - شب نهم

در حلقه اثرگذاری مسئولانه اقدام کردن و مسئولیت‌ها دست ماست . تمرکزمان را روی حلقه کنترل خودمان بگذاریم .

باید توجه داشت موج های مختلف به سمت ما می آیند و می روند نسبت به هر موج آیا می توانم اثر گذار باشم یا نمیتوانم اثرگذار باشم ؟ اگر آن موج در دایره اثرگذاری من نیست حواسم به سیستم توجه ام باشد و توجهمان را ارزان نفروشیم.

 اینکه در فضای مجازی هر چه میبینم یا میشنوم چقدر در زندگی من ارزش افزایی دارد  ، همانگونه که هر غذایی را نمی خوریم و رژیم خاص غذایی داریم، باید نسبت به توجه مان هم رژیم مناسبی در نظر بگیریم این که در فضای مجازی هر محتوا ، یک خوراک برای ذهن من است حواسمان باشد خودمان و توجهمان را ارزان نفروشیم. وقتی بتوانم سیستم ذهنم را کنترل کنم و رژیم درست توجه داشته باشم زمان بیشتری دارم تا فرزند بهتری تربیت کنم، برنامه ریزی بهتری برای زندگی خودم انجام دهم و روابط بهتری ایجاد کنم .

آگاه باشیم که این موج های سرشار از نگرانی که در فضای مجازی به سمت ما می‌آیند چه روند رو به رشدی را برای ما ایجاد کرده اند ؟ یک دقیقه بعد چقدر در زندگی من ارزش داشته است؟

 اگر می خواهم انسانی اثرگذار باشم اول باید یکسری ریشه ها را در خودم تقویت کنم. صرف نگرانی کردن چه تاثیری دارد ؟

حواسمان به دو رکن باشد :

1- چیزی که به عنوان خوراک و محتوا می‌بینیم یک دقیقه بعد، یک ساعت بعد، یک ماه بعد ،چه اثری در زندگی من دارد ؟ هرچه اثر بیشتری داشته باشد ، به جای نگرانی کردن باید بیشتر روی آن متمرکز باشیم.

2- از فضای نگرانی‌های مان سم زدایی کنیم .روی طرز فکرم، دانشم، مهارتم و تجربه ام کنترل دارم. سم زدایی از فضای زندگی و فضای مجازی و فضای ذهنی داشته باشیم. تمرکزمان روی حلقه نفوذ خودمان باشد. حلقه نگرانی جایی است که کنترلی روی آن نداریم پس آن را کنار بگذاریم.

 اگر میخواهی انسانی اثرگذار باشی لازم است توجه ات روی خودت باشد و دغدغه هایت را کم کم تبدیل به تجربه هایت کنی. دانش، اطلاعات و آگاهی ات را بالا ببری.

 هر چقدر روی خودم و هسته مرکزی خودم متمرکز باشم حلقه اثرگذاری من بزرگتر خواهد شد و کم کم حلقه نگرانی هایم در حلقه ی اثرگذاری من قرار خواهد گرفت .

در این 360روز از سال ۱۴۰۰ که قرار است معمار تجربیات خودمان باشیم ، حواسمان باشد توجهمان را به چه می فروشیم ؟  و از همین امشب شروع به اقدام کردن کنیم.

- ما محصول طبیعت و ژن مان هستیم یا محیط مان؟

پاسخ :ما محصول هیچکدام نیستیم ما محصول انتخاب هایمان هستیم

 فارغ از هرگونه اتفاق بیرونی، ما آزادی انتخاب نگرش خودمان نسبت به دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم را داریم .

   

نظرات (0)

در این قسمت نظر خود را با ما در اشتراک بگذارید