کوله پشتی 1400 - شب هفتم

کوله پشتی 1400 - شب هفتم

غالباً افراد نقطه مقابل انگیزه را نظم شخصی می دانند انگیزه ندارم برای همین نظم شخصی در زندگی من کمرنگ شده است. انگیزه در رویکردهای کوچینگی کمی متفاوت است، زمانی که درباره انگیزه صحبت می‌شود محرک های درونی و بیرونی را باید ارزیابی کرد. تحقیقات زیادی انجام شده که اکثرا محرک خارجی  به تنهایی جواب نمی‌دهد و افراد نیاز به توانایی شناختی بیشتری دارند جاهایی که افراد نیاز به فکر کردن دارند محرک بیرونی جواب نمی دهد .

برای انگیزه چه برنامه ای می توانم داشته باشم ؟در خیلی از جاها انگیزه همان انرژی است و از یک قوای تحت عنوان قوای انرژی ناشی می شود وبیشتر مواقع احتمالاً  انگیزه داریم ولی انرژی نداریم پس مدیریت انرژی روزم را به دست بگیرم اگر در طول شبانه‌روز انرژی مغزی ام را بالا نگه دارم می توانم سیستم انگیزشی خودم را از درون بالاتر ببرم .

سه رکن اصلی راجع به انگیزه:

 چنانچه بخواهم از درون انسانی انگیزه مند باشم؛

 ۱- خودمختاری :خیلی وقتها یک کاری را صرفاً به خاطر آن کار انجام نمی دهیم یعنی ورزش می کنیم ولی نه برای خود ورزش به دلیل مسایل دیگر مانند کم کردن وزن و... خیلی وقت ها انگیزه و هدایت شخصی زندگی خودمان در دست خودمان نیست نظر دیگران، سوشیال مدیا و غیره روی آن اثر می گذارند، اگر بدانیم که این ماییم که زندگیمان را هدایت میکنیم آزادی شخصی خود را در مسیر دیگری وابسته نخواهیم دانست و مثلا اگر می‌خواهم۵صفحه کتاب بخوانم واقعاً پنج صفحه کتاب بخوانم نه به خاطر اینکه کسی به من گفته  یا ... هرچه دلایل من عمیق تر باشد احتمالاً از انگیزه بیشتری برخوردار خواهم بود اصلی ترین چرایی ها وقف خود خودم باشد نه در مسیر چشم و همچشمی و غیره...

 2- تسلط : یعنی برنامه داشته باشم که در هر پله چه تسلطی می خواهم برای خودم ایجاد کنم و خودم را در جریان قرار بدهم .حالت جریان در سیستم مغزی ما یعنی اینکه بتوانیم در سیستم مغزی مان جاری باشیم با مدیتیشن و تنفس آگاهی و غیره، زمانی که چالش هایم با مهارت‌هایم ملاقات می کنند من جریان را حس می کنم اگر بخواهم انگیزه مند تر باشم توانایی ها و مهارت ها و دانش هایم را  در هر سطحی که هست باید چالش‌ها را یک پله بالاتر در نظر بگیرم.

3- اشتیاق :  علاقه به کاری است که انجام می‌دهیم، تعریف سطحی اشتیاق یعنی که چقدر از انجام دادن آن کار خوشحال می شوم ولی تعریف عمیق اشتیاق یعنی اینکه چقدر آن کاری را که انجام می دهم از ته قلب می خواهم نه اینکه فقط دوست داشته باشم.

 چطور در مسیر درونی خودم قرار بگیرم ؟

با شناسایی ارزش ها ، پنج تا شش ارزش اصلی برای خودمان در نظر بگیریم. انگیزه خیلی جاها بنزین حرکتی ماشین زندگی ماست. چیز مهمی که در این میان وجود دارد انگیزه بعد از اقدام است فرایند های انگیزشی خیلی جاها بعد از اقدام به وجود می‌آیند. باید بتوانیم مصرف انرژی روزانه مان را کنترل کنیم مدیریت انرژی باعث بالا رفتن احتمال  انگیزه هایمان خواهد شد. احساسات سیگنال ها و داده های مغزی ما هستند ،احساسات منابع مصرف و تولید انرژی ما هستند ،در این میان فضای مجازی  با اثر بر احساسات و مصرف احساسات افراد ،مخاطب را جذب می‌کنند . اگر هر روز یک ساعت اول صبح را صرف  فضای مجازی کنیم تا 50 % از انرژی روز خود کاسته ایم.

باید بدانیم انرژی خوابیدن ما چه میزان است ؟ چه تایمی از روز سطح انرژی بالاتری داریم؟ چه تایمی سطح انرژی کمتری داریم؟ چه غذایی سطح انرژی من را بالاتر می‌برد و چه غذایی آن را پایین تر می آورد ؟هر چقدر بتوانم در طول شبانه روز کمتر تصمیم بگیرم مصرف انرژی روزانه ام را کمتر کرده ام . یک سری از تصمیم گیری هایم را باید حذف، واگذاری و یا اتومات انجام دهم .بدینگونه خواهم توانست انرژی تصمیم گیریم را تا آخر شب نگاه دارم .

 بدین ترتیب سیستم بد مدیریتی انگیزه‌ ،علت اصلی نداشتن انگیزه است. انگیزه های درونی خیلی خوبند و انگیزه های بیرونی به شدت اعتیاد آورند.


نظرات (0)

    در این قسمت نظر خود را با ما در اشتراک بگذارید