دوره های کوتاه مدت کوچینگ CCE مورد تایید فدراسیون جهانی کوچینگ
دوره های کوتاه مدت کوچینگ CCE مورد تایید فدراسیون جهانی کوچینگ

دوره های کوتاه مدت کوچینگ CCE مورد تایید فدراسیون جهانی کوچینگ

 CCEیا ادامه تحصیل کوچینگ برای افراد و سازمان هایی در نظر گرفته شده است که علاقه مند به تأیید برنامه آموزشی خود توسط فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF)) هستند. همچنین این دوره ها برای کسانی که مایل به کسب یادگیری جدید، توسعه حرفه ای و/یا کسانی که در حال تمدید اعتبارنامه کوچینگ ICF  خود نیز هستند، به عنوان ساعات آموزش تکمیلی و مداوم معتبر در نظر گرفته می شود. تنوع دوره های CCE ما از  2 ساعت تا 48 ساعت می باشد.

 

 CCEدر دو دسته اعطا می شوند:

صلاحیت های اصلی: آموزش تکمیلی و مستمر  کوچ که مستقیماً به صلاحیت ‌های اصلیICFمرتبط هست.

توسعه منابع: آموزش مهارت‌هایی که به توسعه حرفه‌ای کوچ کمک می‌کند(مانند توسعه شخصی، ابزارها یا ارزیابی‌های کوچینگ، ایجاد کسب‌وکار، یا سایر مطالبی که خارج از صلاحیت‌های اصلیICFاست)

 

نحوه ی دریافت اعتبار نامه هایCCE:

گام 1: ثبت نام در دوره های بخش CCE و نوشتن نام و نام خانوادگی کامل انگلیسی خود به همراه آدرس ایمیلتان.

گام 2: شرکت در کلاس / کلاس های دوره به طور کامل (در کلاس های 48 ساعته امکان ماکسمیم دو جلسه غیبت وجود دارد).

گام 3: ارائه ی تکالیف و ارزیابی های خواسته شده بر اساس نوع دوره ی CCE ارائه شده.

گام4: پس از گرفتن تاییدیه های لازم دوره از موسسه، مدرک شما به ایمیلتان ارسال خواهد شد.

فرایند دوره
گام 1

ثبت نام در دوره های CCE و نوشتن نام و نام خانوادگی کامل انگلیسی خود به همراه آدرس ایمیلتان.

شرکت در کلاس / کلاس های آنلاین دوره به طور کامل (در کلاس های 48 ساعته امکان ماکسمیم دو جلسه غیبت وجود دارد).

گام 2
گام 3

ارائه ی تکالیف و ارزیابی های خواسته شده بر اساس نوع دوره ی CCE ارائه شده.

اعتبارنامه به ایمیل شما، پس از ارزیابی تکالیف و گرفتن تاییدیه های لازم، به ایمیلتان ارسال خواهد شد.

گام نهایی