آکادمی توانمندسازی زنان - Women's empowerment academy
آکادمی توانمندسازی زنان - Women's empowerment academy

آکادمی توانمندسازی زنان - Women's empowerment academy

زنان در دوره های مختلف زندگی خود نقش های متفاوتی را تجربه می کنند که هریک  از این نقش ها   منحصر به فرد و دارای ویژگی های خاص خود می باشد. با چالش ها و موقعیتی هایی روبه رو می شوند  که مدیریت و روبه رویی با آنها اگر از مسیر آگاهی و یادگیری  مهارت ها ی لازم و کاربردی  نباشد؛سخت و در مواقعی حتی نشدنی خواهد بود.

 

برای رویارویی ِ مؤثر و با کیفیت با چالش های زندگی که اجتناب ناپذیر نیز  هستند ؛ مجموعه ای مهارت ها  هستند که می توانند کمک کننده و راهگشا باشند.

در آکادمی زنان توانمند این مهارت ها را درخواهید آموخت ‌و در کافه تجربه این  آکادمی شاهد اتفاقات نویی خواهیم بود.

لیست دوره های آنلاین

برای خرید، دوره مورد نظر را انتخاب نمایید.