دوره های آنلاین تایم فکتوری

دوره های آنلاین تایم فکتوری

این دوره در ٨ ترم بصورت آنلاین و عمومی برگزار میشود که تمرکز آن در چهار حوزه مهارت های فردی، رشد اجتماعی، رابطه مندی و مهارت های شغلی-تحصیلی میباشد.
در این دوره که در نرم افزار Eztalks برگزار میشود شما بصورت مستقیم درس ها را از تایم کوچ کسب کرده و در طول هفته به تمرین آنها به همراه همکلاسی های خود می‌پردازید. هر ترم شامل ٨ هفته می‌باشد و در پایان هر ترم جمع بندی و ارزیابی لازم در مسیر رشد خود را خواهید داشت. این دوره به همه افراد توصیه میشود. با شرکت در این دوره شما وارد دانشگاه رشد تایم فکتوری میشوید و در طول آن بصورت منظم و هفتگی به غنای این مسیر ارزشمند کمک میکنید. ما در تایم کوچ بر این اعتقاد داریم که تغییر یک اتفاق تدریجی است و برای کسب موفقیت و اثر گذاری میبایست به تدریج ایمان داشته باشیم.
لیست کامل عناوین آموزشی در این دوره در زیر قابل مطالعه است.

ارسال