گواهینامه فینیشر ماراتن عادت های تایم کوچی

ماراتن عادت های کوچک تایم کوچی، با هدف ارتقا سطح کیفیت زندگی افراد در حوزه های مختلف فردی، روابط، شغلی و تحصیلی ایجاد شده است. با توجه به اینکه رفتار های انسان سیستماتیک بوده و نیز شخصیت و آینده ی آن ها تحت تأثیر عادات روزانه آن هاست و از سوی دیگر با توجه به قدرت زمان که قادر است اثر هر چیزی را چند برابر کند، محوریت ماراتن تایم کوچی نیز در مورد انجام عادت های کوچک روزانه است. این ماراتن به افراد کمک میکند که با صرف زمان های کوتاه و انجام فعالیت های آسان به تغییرات بزرگ دلخواه زندگی خود دست یابند.

فلسفه ی این عادات کوچک بر پایه ی تحقیقات 20 ساله ی محقق برجسته ی رفتارشناسی، بی جی فاگ در دانشگاه استنفورد (با داده های آماری بیشتر از 40000 نفر) بوده که شامل بیست عادت مؤثر و مشترک در بین افراد موفق در سطح جهانی می باشد.

لازم به ذکر است که گواهی نامه فینیشر ماراتن تایم کوچی به همراهان عزیز تایم کوچی که تا انتهای مسیر انجام عادات تعریف شده و گزارش روزانه آن ها همراه ما بوده اند، اهدا میشود.لطفاً جهت دریافت گواهی نامه، ابتدا در سایت ثبت نام کرده، سپس پرسشنامه را از قسمت ماراتون تایم کوچ در پنل کاربری تکمیل کنید. در صورت تأیید، گواهی نامه به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

پاسخ به پرسشنامه