دوره ی تربیت کوچ اسوسیت ACSTH
دوره ی تربیت کوچ اسوسیت ACSTH

دوره ی تربیت کوچ اسوسیت ACSTH

دوره ی تخصصی تربیت کوچ سطح 1 یاACC کوچ اسوسیت مسیر ACSTH

ICF ACSTH (Approved Coaching Specific Training Hours )

سطح 1کوچینگ مسیر ACSTH (ACC)

دورهACSTH  چیست؟

این مسیر اولین سطح 1 تربیت کوچ است. هدف نهایی این دوره آماده کردن شما برای آزمونICFجهت دریافت اعتبارنامه بین المللیACC یا سطح 1 کوچینگ از فدراسیون جهانی کوچینگ     (ICF)  از طریق مسیرACSTHمی باشد. شما در این دوره آموزش های لازم جهت درک و بکارگیری عمیق صلاحیت های اصلیICF 2022 برای آزمونCKAو شروع به کسب و کار حرفه ای کوچینگ خود را دریافت می کنید. در ادامه ی صفحه اطلاعات کامل در مورد مسیر گذارندن این دوره در کنار ما آورده شده است.

 

مسیر دوره ی تربیت کوچ اسوسیت درCoachMEچگونه است؟

دوره تربیت کوچ اسوسیت، شامل گذراندن سطوح 1 تا 5 در سفرCoachME می باشد که مطابق با صلاحیت انگلستان هست. این سطح اولین سطح  تربیت کوچ می باشد. برنامه  CoachMEبه گونه ای طراحی شده است که هدف نهایی آن آماده کردن  شما برای دریافت اعتبارنامه  ACCاز فدراسیون بین المللی کوچینگ  (ICF)از طریق مسیرACSTHمی باشد. لازم به ذکر است که دوره ی ما توسط فدراسیون بین المللی کوچینگ( ICF)مورد تائید هست.شما در این دوره  آموزش های لازم و کارآمد را دریافت میکنید تا به شکلی مؤثر و کارآمد به یادگیری، درک و بکارگیری صلاحیت های اصلیICF 2022، کد رفتار و نشانگرهایACCبپردازید. در طی این دوره، علاوه بر آموزش، منتور کوچینگ گروهی، جلسات منظم و غیره برای شما در نظر گرفته شده است که در ادامه در جزئیات دوره توضیح داده شده است.

در این دوره ما به شما کمک میکنیم تا از طریق تلفیق مهارت های علمی و عملی از مبانی اولیه ی کوچینگ شروع کنید و به فهم عمیقی از تکنیک های پیشرفته دست یابید تا بتوانید پس از اتمام  این دوره، به بهترین شکل ممکن شرایط لازم برای درخواست اعتبارنامه ACC  از ICF را فراهم کنید (100 ساعت تمرین کوچینگ  ، 60+ ساعت آموزش کوچ  معتبر یا تأیید شده  لازم است که  ما 113 ساعت را با سایر الزامات برای گرفتن اعتبارنامه از ICF  به شما ارائه می دهیم) تا موفق به شروع کسب و کار کوچینگ معتبر بین المللی خود و یا پیاده سازی مهارت های کوچینگ در محیط زندگی شخصی و حرفه ایتان شوید.

 

ماژول های این دوره:

گوش دادن عمیق ، پرسشگری قدرتمند ، اخلاق ، پرسش قدردانی ، تمرین انعکاس ، قرارداد ، ایجاد فرهنگ کوچینگ ، مدیریت شکست، کوچینگ سیستماتیک ، گشتالت،کوچینگ سوماتیک ، اندازه گیری بازگشت سرمایه و انتظارات (RoI/RoE)با استفاده از روش های تشخیصی و روان سنجی در روشهای کوچینگ برای عملکرد.

 

این دوره ی آموزشی شامل:

 • 113ساعت یادگیری ترکیبی (آنلاین و آفلاین)
 • مدت دوره: 4- 8 ماه ( بر اساس برگزاری جلسات که یک یا دو بار در هفته برگزار شود).
 •  ۷ ساعت منتور کوچینگ گروهی
 • تجربه ی کوچینگ  مراجعین:  10 ساعت با حمایت اعضای هیئت علمی به همراه بازخورد (انعکاس)
 •  دستیابی به محتوای دانشجویی، تمرینات گروهی ، امکان پیوستن بهICF
 • امکان ادامه مسیر در سطوح بالاتر: بله، به عنوان مثال، ارتقاء به ACTP برای سابمیشن ACC یا PCC

سایر مزایای شرکت در دوره ما:

 

گواهینامه های بین المللی معتبر از سمت CoachME:

علاوه بر موارد قبل، با شرکت در این دوره بعد از گذراندن 60 ساعت ،به شما گواهی نامه ی کوچینگ سازمانیCoachME  (CMOC) اعطا میشود.

 

نتورک جهانی:

عضویت در انجمنCoachMEبا حداقل یک جلسه مکمل در ماه

 

سایر شرایط لازم برای دریافت اعتبار نامهACC یا سطح 1 کوچینگ ازICF:

برای کوچ اسوسیت(ACC):

 • 100ساعت کوچینگ واقعی (25 ساعت می تواند رایگان باشد)
 • 10ساعت منتور کوچینگ (3 ساعت باید به صورت فردی باشد).
 • ضبط کوچینگ و نسخه ی رونوشت که توسطICFارزیابی می شود.
 • کسب 70 % یا بیشتر در آزمون ارزیابی دانش کوچCKA))
 • پرداخت مستقیم بهICFبرای عضویت در آن (انتخابیست) و برای سطح اعتبارنامهICF - ACC(کوچ اسوسیت تائید شده)
 • مدت زمان ارزیابی: حدود 13 هفته زمان برای ارزیابیICFاز ضبط ها برای مسیرACSTHبرای (ACC)پیشنهاد میشود. در حالی که مسیرACTPسریعتر، آسانتر و ارزانتر است.

 

پیام حمایتی موسس دانشکده ی منتور کوچینگ BMCبرای دوره های آموزش کوچینگ :

ایمان ابریشم چی، عضو هیئت علمی این مجموعه، کوچ حرفه ای دارای اعتبارنامه ی بین المللی PCC از ICF و  منتور کوچ مورد تائید این مجموعه می باشد. CoachME اطمینان حاصل می کند که ایمان ابریشمچی توسط سایر اعضای هیئت علمی که اعضای ICF Masters هستند و نیز کوچ های حرفه ای دارای مجوز ICF و منتور کوچ ثبت شده و سوپروایزرهای معتبر نیز هستند، پشتیبانی می شود.

 1. برای دیدن لینک ویدیو خانم دکتر بکت میکنروی روی این لینک کلیک کنید.

لیست دوره های آنلاین

برای خرید، دوره مورد نظر را انتخاب نمایید.