کوچ گشتالت

کوچ گشتالت

 • قدرت گشتالت
 • اصول کلیدی گشتالت
 • کوچینگ گشتالت: یک رویکرد کل نگر
 • کوچینگ گشتالت و شایستگی های اصلی ICF
 • برخی از استفاده های گشتالت در کوچینگ
 • تکنیک های کوچینگ گشتالت در عمل
 • مثال از این رویکرد


 

مایند مپ:

 

قدرت گشتالت در کوچینگ: رویکردی کل نگر

در دنیای حرفه ای کوچینگ، کمتر کسی است که از گشتالت برای کمک به مراجعین خود در زمینه های مختلف فردی و حرفه ای استفاده نکند. ارزش گشتالت  در دنیای کوچینگ دائما در حال افزایش است.اما  منظور از گشتالت در کوچینگ چیست و چرا انقدر اهمیت دارد؟

 

یک فنجان چای در کنار Fritz Perls

کوچینگ گشتالت، عمیقاً ریشه در اصول روانشناسی گشتالتی دارد که توسط فریتز پرلز Fritz Perls  توسعه یافته است.

روانشناسی گشتالت در اوایل قرن بیستم ظهور کرد و رویکردهای تقلیل گرایانه رفتارگرایی و ساختارگرایی را به چالش کشید. اصطلاح «گشتالت» در آلمانی به «پیکربندی» یا «الگو» ترجمه می‌شود و بر این باور تأکید می‌کند که ادراک انسان فقط مجموعه‌ای از احساسات فردی نیست، بلکه یک کل معنادار (a meaningful whole) است.

 

 

 اصول کلیدی روانشناسی گشتالت عبارتند از:

Wholeness کلیت:

The idea that individuals perceive and experience the world as integrated wholes, not as isolated parts

این ایده که افراد جهان را به عنوان کل یکپارچه درک و تجربه می کنند، نه به عنوان اجزای منزوی.

 

Field Theory- نظریه میدان:

Emphasizes the importance of context and the interplay between elements in shaping perceptions and behaviors.

بر اهمیت زمینه و تأثیر متقابل بین عناصر در شکل دادن به ادراکات و رفتارها تأکید می کند.

 

 

Awareness-آگاهی:

Encourages self-awareness and the exploration of one's own thoughts, feelings, and behaviors in the present moment.

خودآگاهی و کاوش کردن  افکار، احساسات و رفتارهای خود در لحظه ی حال را تشویق می کند.

 

Growth and Change-  رشد و تغییر:

Acknowledges the potential for personal growth and change through increased self-awareness and integration.

 پتانسیل رشد و تغییر شخصی را از طریق افزایش خودآگاهی و یکپارچگی، تصدیق می کند.

 

 

 

کوچینگ گشتالت: یک رویکرد کل نگر:

کوچینگ گشتالت بر اصول گشتالت استوار است و آنها را به حوزه توسعه شخصی و حرفه ای گسترش می دهد که با چندین اصل اصلی مشخص می شود:

اینجا و اکنون: کوچینگ گشتالت تاکید زیادی بر لحظه حال دارد. کوچ ها به مراجعین کمک می کنند تا افکار، احساسات و رفتارهای فعلی خود را کشف کنند و آگاهی بیشتری از تجربه "اینجا و اکنون" را تقویت کنند.

کل نگری: مراجعین به عنوان موجوداتی یکپارچه با ابعاد فیزیکی، عاطفی، شناختی و اجتماعی دیده می شوند. کوچینگ با تشخیص به هم پیوستگی این ابعاد، کل فرد را مورد خطاب قرار می دهد.

مسئولیت شخصی: مراجعین تشویق می شوند که مسئولیت انتخاب ها و اقدامات خود را بپذیرند. این به آنها قدرت می دهد تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و رشد شخصی خود را هدایت کنند.

آگاهی و بینش:کوچینگ گشتالت به مراجع کمک می کند تا بینش عمیق تری در مورد الگوهای رفتار، باورها و ارزش های خود به دست آورد. این خودآگاهی کاتالیزوری برای تغییر است.

آزمایش و کاوش: کوچ ها اغلب از تکنیک ها و آزمایش های تجربی برای کمک به مراجعین برای کشف دیدگاه ها و رفتارهای جدید استفاده می کنند. این رویکرد خلاقیت و انعطاف پذیری را تقویت می کند.

 

کوچینگ گشتالت و شایستگی های اصلی ICF

کوچینگ گشتالت به خوبی با شایستگی های اصلی ICF هماهنگ است که چارچوبی برای کوچینگ اخلاقی و مؤثر فراهم می کند. در ادامه به این هماهنگی اشاره می کنیم.

 

تنظیم پایه:

اصل گشتالت: کل گرایی

کوچ های که از اصول گشتالت استفاده می کنند، نیازهای کل نگر مراجع از جمله جنبه های فیزیکی، عاطفی، شناختی و اجتماعی را در هنگام تنظیم قرارداد کوچینگ در نظر می گیرند.

 

ایجاد رابطه مشترک:

اصل گشتالت: آگاهی و بینش

کوچ ها مراجعین را تشویق می کنند تا تجربیات، افکار و احساسات فعلی خود را کشف کنند و یک رابطه کوچینگ قوی که ریشه در خودآگاهی دارد ایجاد کنند.

 

برقراری ارتباط موثر:

اصل گشتالت: اینجا و اکنون

کوچ های که از تکنیک های گشتالت استفاده می کنند بر لحظه حال تمرکز می کنند، فعالانه به مراجعین گوش می دهند و به آنها کمک می کنند تا افکار و احساسات خود را به طور موثر بیان کنند.

 

تسهیل یادگیری و رشد:

اصل گشتالت: آزمایش و اکتشاف

کوچ ها فرصت هایی را برای مراجعین ایجاد می کنند تا رفتارها، دیدگاه ها و راه حل های جدید را آزمایش کنند و رشد شخصی و حرفه ای آنها را تسهیل کنند.

 

 

کوچینگ زندگی: کوچینگ گشتالت برای کوچینگ زندگی بسیار مناسب است، زیرا بر توسعه فردی کل نگر تمرکز دارد. کوچ ها می‌توانند به مراجعینشان کمک کنند تا ارزش‌ها، اهداف و رفتارهایشان را کشف و هماهنگ کنند و به زندگی رضایت‌بخش‌تری منجر شوند.

کوچینگ شغلی: در کوچینگ شغلی، می توان از تکنیک‌های گشتالت برای کمک به مراجع جهت به دست آوردن وضوح در مورد آرزوهای شغلی خود، غلبه بر چالش‌های مرتبط با شغل و افزایش مهارت‌های رهبری و ارتباطی استفاده کرد.

کوچینگ اجرایی: کوچینگ گشتالت برای مدیرانی که به دنبال افزایش اثربخشی رهبری، هوش هیجانی و مهارت‌های بین فردی خود هستند، ارزشمند است. همچنین می تواند به مدیریت نقش های پرفشار و هدایت پویایی های سازمانی پیچیده کمک کند.

کوچینگ رهبری: کوچینگ گشتالت برای توسعه ویژگی های رهبری در افرادی که مایل به رهبری هستند یا کسانی که قبلاً در نقش های رهبری هستند ایده آل است. می تواند خودآگاهی، رهبری معتبر و ارتباط موثر را ارتقا دهد.

کوچینگ تیمی: در کوچینگ تیمی، اصول گشتالت را می توان برای تقویت پویایی تیم، ارتقای ارتباطات موثر و حل تعارضات درون تیم ها یا گروه ها به کار برد.

کوچینگ سلامت: کوچینگ گشتالت می تواند از مراجعین در ایجاد تغییرات در سبک زندگی، تعیین اهداف مرتبط با سلامت و ایجاد انعطاف پذیری حمایت کند. در ارتقای رفاه کل نگر موثر است.

رابطه: تکنیک‌های گشتالت را می‌توان در زمینه ی روابط به کار برد تا به مراجعین کمک کند تا پویایی روابط خود را درک کنند، ارتباط با شرکا را بهبود بخشند و روی رشد شخصی در چارچوب روابط کار کنند.

خلاقیت و نوآوری:سازمان هایی که به دنبال پرورش فرهنگ خلاقیت هستند می توانند از کوچینگ گشتالت برای تشویق کارمندان به استفاده از پتانسیل خلاقانه خود، غلبه بر موانع ذهنی و ایجاد ایده های نوآورانه استفاده کنند.

حل تعارض:تکنیک های گشتالت در کوچینگ حل تعارض مفید است و به افراد کمک می کند دیدگاه ها و احساسات خود را در موقعیت های تعارض کشف کنند. کوچان می توانند بینش و ارتباطات را بهبود بخشند.

 

 

برخی از تکنیک های کوچینگ گشتالت در عمل:

برای نشان دادن اینکه چگونه تکنیک‌های کوچینگ گشتالت را می‌توان در چارچوب ICF به کار برد،به  برخی از رویکردهای رایج گشتالت اشاره میکنیم.

تکنیک صندلی خالی:

در این تکنیک، مراجع با یک صندلی خالی تعامل می کند که نشان دهنده یک شخص یا جنبه ای از خودش است. این به مراجعین کمک می کند تا بینش هایی در مورد مسائل حل نشده به دست آورند، تصمیم گیری راحت تری کنند یا احساسات متضاد را کشف کنند.

این تکنیک را می توان برای کشف اهداف، ارزش ها و تعارضات درونی مراجع، همسو با صلاحیت "تنظیم پایه" استفاده کرد.

 

تکنیک دو صندلی:

مراجع نقش ها و دیالوگ های مختلفی را بین آنها بر عهده می گیرد و در تعارضات درونی، انتقاد از خود یا فرآیندهای تصمیم گیری شفافیت پیدا می کند.

این تکنیک با صلاحیت "تسهیل یادگیری و رشد" از طریق کمک به مراجعین برای کشف دیدگاه های مختلف و تصمیم گیری آگاهانه همسو می شود.

 

آگاهی از طریق حرکت:

این تکنیک با ترکیب حرکت فیزیکی، با تشویق مراجع به توجه به احساسات، عواطف و افکار بدنی خود، خودآگاهی را افزایش می دهد و با ایجاد ارتباط عمیق‌تر بین ذهن و بدن مراجع، و افزایش خودآگاهی، با شایستگی ایجاد رابطه مشترک همسو می‌شود.

 

آزمایش با تصویرسازی:

مراجعین دنیای درونی خود را از طریق تمرین های تصویرسازی و تجسم هدایت شده guided imagery and visualization exercises کشف می کنند و به آنها کمک می کند تا از منابع خلاقانه و شهودی خود بهره ببرند.

این تکنیک با صلاحیت "تسهیل یادگیری و رشد " با تشویق مراجعین به آزمایش با تخیل و خلاقیت خود هماهنگ است.

 

کوچینگ گشتالت با تأکید بر ماهیت کل نگر افراد، پرورش خودآگاهی و ترویج آزمایش و رشد، ابزارهای ارزشمندی را برای دستیابی به اهداف و زندگی رضایت بخش تر در اختیار مراجعین قرار می دهد. کوچ های که اصول گشتالت را در عمل خود گنجانده اند، می توانند تجارب دگرگون کننده ای را تسهیل کنند که مراجعین خود را برای رسیدن به ارتفاعات جدیدی از خودیابی و دستاوردها توانمند می کند.

 

سارا، یک مدیر فنی 38 ساله  است که به تازگی به او نقش رهبری به او داده شده است. اما در نقش رهبری خود با چالش های متعددی روبرو شده بود. او با  با اعضای تیم چالش دارد و همچنین درباره ی خودکارآمدی در این نقش تردید دارد. 

 

تعامل کوچینگ

کوچ با رعایت اصول کوچینگ و در فضای امن تکنیک های صندلی را توضیح داد و از سارا دعوت میکند تا در صورت تمایلاز این تکنیک استفاده کنند، کوچ فرآیند کوچینگ را با انجام یک ارزیابی جامع از چالش های رهبری سارا آغاز کرد که شامل بررسی افکار، احساسات، رفتارها و عوامل زمینه‌ای مؤثر بر نقش او بود.

 

صحبت های یین کوچ و مراجع:

منتقد درونی

کوچ از سارا دعوت کرد روی اولین صندلی که نماینده منتقد درونی اوست بنشیند و دیدگاه منتقد درونی، صحبت ها، تردیدها، ترس‌ها و انتقادات خود را با صدای بلند بیان کند.

منتقد درونی سارا گفت:

بنظرم  سارا  برای این نقش رهبری مناسب نیست. شکست میخوره و همه بهش میخندن و آخرش آبرومون میره و همه میفهمن چقدر بی لیاقته.

 جابجایی به صندلی سارا

سارا  به سمت صندلی دوم حرکت کرد که در آن تجسم مواردی مثل تمایل به نقش رهبری،  خودکارآمدی و توانمندی ها بود. سارا گفت:

من مهارت ها، عزم و پشتیبانی لازم برای موفقیت در این نقش رهبری را دارم. میدانم که قرار است با چالش های مختلفی مواجه بشم، اما من از آنها یاد میگریم و رشد میکنم. من به توانایی های خودم  ایمان دارم."

 

درگیر شدن در گفتگو

ادامه یافتن این گفت و گو به سارا اجازه می دهد تا باورهای منفی منتقد درونی خود را به چالش بکشد.  بطور مثال گفتگو ممکن است به این صورت پیش برود:

منتقد درونی (صندلی 1): تو هرگز به خوبی رهبر قبلی نمیتونی بشی و به زودی آبروت میره .

سارا (صندلی 2): من نگرانی هات رو  درک می کنم، اما به پتانسیل های خودم ایمان دارم. در کنارش هم، من مهارت هام رو به طور منظم افزایش میدم.

 

تأمل - Insights

پس از گفتگو، کوچ از سارا خواست به صندلی اصلی خود بازگردد و  به عنوان شاهد در مورد بینش به دست آمده از گفت و گوی بین دو صندلی و تاثیر صدای منتقد درون صحبت کند.

 بطور مثال سارا ممکن است بگوید:

 • من متوجه شدم که صدای منتقد درونیم منو عقب نگه داشته.
 • با تجسم خود واقعیم، احساس قدرت و توانایی بیشتری کردم.
 • حضور منتقد درونیم رو تصدیق میکنم اما اجازه نمیدم که مسیر رهبری من رو تعیین تکلیف کنه . ولی در مورد حرف آخرش موافقم و میخوام مهارت مذاکره رو در خودم بیشتر تقویت کنم


برنامه ریزی اقدام

کوچ با پرسشگری همراهی میکند تا سارا  از بینش های به دست آمده از تکنیک دو صندلی، در عمل استفاده کند و به سراغ صلاحیت 8 کوچینگ و طراحی برنامه  و اقدام  حرکت میکنند.

با استفاده از تکنیک دو صندلی، سارا این فرصت را دارد که با منتقد درونی خود روبرو شود، وضوح را به دست آورد و تصمیمات آگاهانه ای در مورد سفر رهبری خود بگیرد. این تمرین خودآگاهی را تقویت می کند، او را قادر می سازد تا باورهای محدود کننده را به چالش بکشد و راه را برای رشد شخصی و حرفه ای در نقش رهبری خود هموار می کند.

 

تکنیک صندلی خالی: در یک جلسه ی دیگر، سارا از تکنیک صندلی خالی برای کشف درگیری های حل نشده با یکی از اعضای تیمش استفاده کرد. او صندلی را طوری خطاب کرد که گویی نماینده یکی از اعضای تیم است و افکار و احساسات خود را آشکارا بیان می کند. این تکنیک به او این امکان را می‌دهد تا در مورد واکنش‌ها و راه‌حل‌های بالقوه‌اش اطلاعاتی کسب کند.

 

سخن پایانی:

کوچینگ گشتالت با تأکید بر ماهیت کل نگر افراد، پرورش خودآگاهی و ترویج آزمایش و رشد، ابزارهای ارزشمندی را برای دستیابی به اهداف و زندگی رضایت بخش تر در اختیار کوچی ها قرار می دهد. کوچ هایی که اصول گشتالت را به کار می برند، می توانند هم آفرینی تجربیات دگرگون کننده  را تسهیل کنند که این امر، کوچی ها را در رسیدن به ارتفاعات جدید فردی حرفه ای توانمند میکند.


اشتراک گذاری مقاله در
نظرات (1)
 • مرسی عالی بود

  در این قسمت نظر خود را با ما در اشتراک بگذارید